Handelsbetingelser

WebHub logoAlt på denne side leveres af:

WebHub ApS // WeTeach.dk
CVR: 36072970
Ceres Allé 7 3. 3
8000 Århus DK

Fremadrettet vil WebHub ApS blive  benævnt som WeTeach.dk, der afspejler denne hjemmeside.

Har du spørgsmål, kan vi kontaktes her: kontakt

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inklusiv moms.

Du kan betale med VISA/Dankort (ikke rent dankort) og MasterCard

De data, du sender i forbindelse med køb med betalingskort, er altid krypterede og bliver ikke gemt i vores system. Har du tidligere handlet i shoppen, men har skiftet kort, skal du være opmærksom på at få dine data rettet.

Du betaler via den danske betalingsgateway QuickPay.

Nærværende aftale

Formål 

Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og WebHub ApS’ (”WeTeach.dk”, ”vi” eller ”os”) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som WebHub ApS udbyder via WeTeach.dk

Nærværende aftales virkning 

Når du tilmelder dig WeTeach.dk´s tjenester, erklærer du dig indforstået med betingelserne i nærværende aftale, og du bekræfter desuden, at du er indforstået med aftalevilkårene, hver gang du benytter WeTeach.dk´s tjenester. Din markering i feltet ”Jeg har læst og accepterer handelsbetingelserne” anses altså for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem dig og WeTeach.dk.

Aftalens varighed 

Nærværende aftale er gældende, indtil denne afløses af en ny version. Ikrafttrædelse sker og er gældende for alle aktiviteter på WeTeach.dk eller via WeTeach.dk´s tjenester samt for dit forhold til WeTeach.dk.

Betalingsbetingelser og fortrydelsesret

Ved køb af adgang til et af vores kurser er der knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Du kan kun fortryde, hvis du IKKE har taget dit kursus i brug inden for 14 dage efter købet. Du har taget dit kursus i brug, når du første gang ser en af kursets videolektioner.

Køber du adgang til et kursus, vil du straks efter betalingen få adgang til kursets videoer og øvrige materiale. Adgang til kurset starter således den dag du betaler.

Få du ikke adgang til kurset som forventet, så kontakt os venligst her.

På vores gavekort har du ligeledes 14 dages fortrydelsesret, hvis gavekortet ikke er blevet brugt. Efter 14 dage, kan et gavekort til et bestemt kursus dog ombyttes til et andet kursus af samme værdi eller mindre, men gavekortet kan ikke fortrydes og/eller refunderes.

Et gavekort kan aldrig ombyttes til kontanter efter den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage.

Hvis et gavekort er købt til et bestemt kursus, som ikke længere udbydes på WeTeach.dk, kan gavekortet til enhver tid enten refunderes eller ombyttes.

Rettigheder

WeTeach.dk har alle rettigheder til de leverede digitale produkter. Ved køb får du personlig brugsret til produkter og materialer, hvilket vil sige, at både investeringen, glæden og indsigten er din og målrettet dit eget brug. Behandl derfor din investering med fortrolighed og lad være med at udlevere, kopiere eller videregive den til 3. part.

Videoerne leveret som en del af et af vores kurser må under igen omstændigheder downloades fra siden.

Produkter og materialer må ikke anvendes til andre formål end det, de er købt til og slet ikke på en måde, der konkurrerer med WeTeach.dk ligesom WeTeach.dk´s navn eller uddrag af materialer og produkter ikke må bruges uden skriftlig tilladelse af WeTeach.dk.

Copyright og rettighederne til produkterne tilhører WeTeach.dk ©.

Opdateringer og ændringer i indhold

WeTeach.dk forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre indhold i vores kurser. Såfremt kunden i henhold til dansk rets almindelige regler lider et tab som følge af forhold eller undladelser som WeTeach.dk er ansvarlig for, er WeTeach.dk erstatningsansvar begrænset til et beløb svarende til kursets pris. Det accepteres af kunden, at mindre tekniske problemer og kortere perioder med manglende adgang til de købte kurser og WeTeach.dk hjemmesiden generelt kan forekommer. WeTeach.dk vil løbende blive forbedret og vedligeholdt, hvorfor kunden må forvente løbende opdateringer.

Ændring af handelsbetingelserne

WeTeach.dk har til enhver tid ret til at ændre nærværende handelsbetingelser, såfremt det sker med en varsling mindst 1 måned før ændringen finder sted. Denne varsling fremsendes til eksisterende kunder.